Historia LED
Apr 24, 2017

50 lat temu ludzie rozumieli podstawy materiałów półprzewodnikowych, które mogłyby wytwarzać światło, pierwszą diodę handlową produkowaną w 1960 roku. Rdzeń diod świecących to płytka półprzewodnikowa typu P i półprzewodnikowa typu N, która ma przejściowy Warstwą między półprzewodnikami typu P i półprzewodnikami typu N, nazywanymi węzłem Pn. W złączu PN pewnych materiałów półprzewodnikowych wtryskiwane nośniki mniejszościowe są połączone z większością nośników, aby uwolnić nadmiar energii w postaci światła, a tym samym przekształcając energię elektryczną bezpośrednio w energię świetlną. Napięcie wsteczne Junction Plus PN, niewielu przewoźników jest trudno wstrzykiwać, więc nie świecić. Dioda ta jest znana pod wpływem wtryskiwanej zasady elektro-luminescencji. Gdy jest w stanie pozytywnym (tj. Oba końce w połączeniu z dodatnim napięciem), prąd z anody LED do katody, kryształy półprzewodnikowe emitują z promieni ultrafioletowych na promienie podczerwone o różnych barwach, natężenie światła i prądu. Wydajność świetlna, niskoemisyjna dioda LED dużej mocy, jest powszechnie stosowana w lampach ulicznych, lampach górniczych, tunelach, punktach świetlnych, lampach fluorescencyjnych i wielu innych obszarach oświetlenia.

Podobne wiadomości